Persondatapolitik

Databeskyttelse har høj prioritet hos Noa Noa og vi ønsker at være åbne omkring hvordan vi behandler og beskytter dine personlige oplysninger.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi anvender dine personlige oplysninger. 

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

I henhold til databeskyttelsesloven er Noa Noa ansvarlig for de personlige oplysninger du giver os.

Noa Noa
Krogenbergvej 15A, Nyrupgaard
3490 Kvistgaard
Danmark
CVR nr. 60746214
Webshop Kundeservice: shop@noanoa.com
Noa Noa Hovedkontor +4530993000

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores webshop.

Indsamling og anvendelse af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på webshoppen.

Når du opgiver dine oplysninger, vil det fremgå, om det er frivilligt eller nødvendigt for at gennemføre den ønskede handling, for eksempel et køb på vores webshop. 

Indsamling af dine personoplysninger, vil forekomme i et eller flere tilfælde til følgende formål:

 • At oprette og administrere samt slette Noa Noa konto
 • Statistik og historik over, hvordan du anvender af webshoppen
 • Oversigt over købshistorik
 • For at gennemføre en ordre i vores webshop:
 • Fremsende ordrebekræftelse
 • Levere din ordre
 • Reklamationer
 • Returnering

 

Vi håndterer ordrer afgivet i vores webshop og bruger nedenstående informationer:

 • Betalingsoplysninger når du køber varer, med verificering i forbindelse med at din betaling gennemføres
 • Håndtering og fremsender dine ordrer
 • Returnering af en ordre samt tilbagebetaling af beløb

 

Kundetilfredshed og Markedsføring:

 • Tilmelding, fremsend og framelde vores nyhedsbrev
 • Markedsføring af vores produkter
 • Særlige tilbud
 • Fremsender andet markedsføringsmateriale, herunder tildeling af rabat-og værdikoder
 • Øvrige markedsføringstiltag, herunder kundetilfredshedsundersøgelser
 • Kommunikation via sociale medier samt besvarelse af beskeder, kommentarer mv.

 

Noa Noa society:

 • Tilmelding, fremsende og framelde vores nyhedsbrev
 • Markedsføring af vores produkter
 • Særlige tilbud
 • Invitationer, information mv. til events, før udsalg, mv.
 • Fremsender andet markedsføringsmateriale, herunder tildeling af rabat-og værdikoder
 • Øvrige markedsføringstiltag
 • Kommunikation via sociale medier samt besvarelse af beskeder, kommentarer mv.

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end førnævnte tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Derfor kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår at modtage samme markedsføringsmateriale fra os flere gange.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger for at fremsende markedsføringsmateriale, kun finder sted, hvis du forinden har afgivet dit samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Noa Noa fører statistik over, hvilke områder af vores webshop, vores brugere besøger samt hvilke varer, der er foretrukket. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til, hvordan brugerne anvender vores webshop. Denne information bruger vi, til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger data om alle vores brugeres navigation, for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe benytter vores webshop. Vi forsøger på denne baggrund at gøre vores webshop bedre. Vi samler også information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Det bruger vi også,til at forbedre websitet. Vi sælger ikke, eller på anden måde, videregiver information om vores brugeres færden og navigation på vores webshop. Vi sælger eller videregiver heller ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Oplysningerne om dig, bliver altså indsamlet ved enten:

 • Ved dit udtrykkelige samtykke
 • For at vi kan opfylde en aftale med dig
 • For at opfylde en retlig forpligtelse
 • For at forfølge vores legitime interesser

Modtagere af personoplysninger

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden du tillader det. Det kan dog under visse omstændigheder, og i henhold til lovgivningen, være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. For eksempel kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Det vil det fra tid til anden være nødvendigt at lade databehandlere behandle dine data. Oplysninger til brug for ordreleverance overlader vi for eksempel til anvendte pakning- og fragtfirmaer. Vi overlader også, dine personoplysninger til nogle af vores samarbejdspartnere, som leverer visse ydelser på Noa Noas vegne, fx udsende af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vores vegne og på vores instruks.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af vores webshop, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Eksterne databehandlere og samarbejdspartnere må ikke anvende oplysningerne til andet formål end at opfylde aftalen med os, og er underlagt fortrolighed. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Overførsel til tredjelande

Generelt overfører Noa Noaikke dine personlige data uden for EU / EØS. Skulle det blive nødvendigt, vil Noa Noa sikre, at en sådan overførsel udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det indebærer, at der ved enhver part uden for EU/EØS, der kommer i besiddelse af dine personlige data, skal sikres et passende beskyttelsesniveau, fx ved at indgå i EU's standardkontraktklausuler.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges. Vi har desuden implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Betalingsoplysninger sendes krypteret og i overensstemmelse med branchestandarder.

Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker indsigt eller en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til shop@NoaNoa.dk eller via ovenstående kontaktoplysninger. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du skriftligt at henvende dig til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en Noa Noa-konto, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen af dine oplysninger. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på baggrund af vores legitime interesser.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på shop@NoaNoa.dk eller via ovenstående kontaktoplysninger.

Noter venligst, at udøvelsen af en eller flere af ovenstående rettigheder kan være forbundet med forskellige betingelser, alt efter den pågældende situation.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Oplysninger indsamlet om din brug af webshoppen slettes senest, når du ikke har gjort brug af webshoppen i mere end 2 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden, vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, fx skal regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en Noa Noa-konto, vil vi automatisk slette: såfremt du ikke har logget ind på din brugerprofil i 3 år eller anmoder os om det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på shop@NoaNoa.dk eller via ovenstående kontaktoplysninger.

Links til andre websites mv.

Vores webshop kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens persondatapolitik samt andre relevante politikker.

Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på shop@NoaNoa.dk eller via ovenstående kontaktoplysninger.

Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på shop@NoaNoa.dk eller via ovenstående kontaktoplysninger. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Versioner

Vores persona data politik er opdateret 18/4 2023 til Ver. 3